Contactpunt Eenzaamheid in Sittard-Geleen en Beek

In Nederland is een toenemende groei van eenzaamheid. Daarom is door de overheid Eén tegen Eenzaamheid geïntroduceerd. De gemeente Sittard-Geleen neemt samen met verschillende partners actief hieraan deel en is de coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen gestart. Samen kunnen we voorkomen dat mensen er alleen voor komen te staan en daardoor vereenzamen.

Het Knooppunt Informele Zorg is een van de partners in de coalitie Samen Sterk tegen eenzaamheid Sittard-Geleen. Eén van onze taken is uitvoering geven aan het Contactpunt Eenzaamheid. Hier kunnen inwoners van de gemeente Sittard-Geleen en gemeente Beek, beroepskrachten en informele zorgverleners (bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers) terecht met vragen rondom het thema eenzaamheid. Hoofddoel is het doorbreken van de trend van eenzaamheid bij inwoners van Sittard-Geleen en Beek door het inzetten van de juiste zorg op de juiste plek.

Eenzaamheid herkennen en erkennen is niet (altijd) gemakkelijk. Erover praten zoniet nog moeilijker. Het hoort echter wel bij het leven, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. In Nederland voelt 40% van de bevolking zich soms eenzaam. Meestal is dat tijdelijk, het gevoel verdwijnt als mensen zich weer verbonden voelen met anderen. Is het gevoel van eenzaamheid echter langdurig, dan is hulp en ondersteuning beschikbaar. Erover praten en hulp vragen is belangrijk. Structurele, ernstige gevoelens van eenzaamheid kunnen leiden tot andere gezondheidsklachten, bijvoorbeeld hart- of mentale klachten.

Praat erover
Het is belangrijk om eenzaamheid bespreekbaar te maken, het liefst zo vroeg mogelijk. Dan kunnen we voorkomen dat mensen vereenzamen en mogelijk andere - psychische en fysieke - klachten ontwikkelen.
Ervaart u zelf eenzaamheid of kent u iemand die vereenzaamt? Bel dan naar het Contactpunt Eenzaamheid: 046 - 750 84 10. De medewerkers bieden allereerst een luisterend oor en verwijzen u naar passende ondersteuning in uw wijk of dorp. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn. Hier bent u van harte welkom, kunt u gelijkgestemden ontmoeten en sociale contacten onderhouden.

Ik zat al een hele tijd niet lekker in mijn vel. Daarom ging ik naar de huisarts. Gelukkig nam die de tijd voor een goed gesprek. Na mijn verhaal te hebben gedaan, vroeg de huisarts me of ik me eenzaam voelde. Een vraag die ik met 'ja' heb beantwoord. Ik werd doorverwezen naar het Knooppunt Informele Zorg. Ook daar was er tijd én een luisterend oor voor me. Samen hebben we mogelijkheden besproken om mijn eenzaamheid te doorbreken. En dat is gelukt! Sinds een tijdje doe ik met veel plezier vrijwilligerswerk als overblijfmoeder op een basisschool bij mijn in de buurt.

- een inwoner van de gemeente Sittard-Geleen -