Het Knooppunt Informele Zorg: úw wegwijzer

Onze kennis, ervaring en netwerk zetten we in voor elke inwoner van de Westelijke Mijnstreek, dus ook voor u. Wij zijn uw (eerste) aanspreekpunt voor advies en doorverwijzing naar passend ondersteuningsaanbod. Zodat u of uw naaste kan blijven meedoen in de samenleving, eigen regie houdt en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dit versterkt iedereen, inwoners individueel en iedereen samen in de wijk. Heeft u een vraag, of wilt u informatie of advies, bijvoorbeeld over:

 • vrijwilligerswerk (geregeld of af en toe) doen of een helpende hand bieden als buurt- of burenhulp,
 • mantelzorgondersteuning,
 • jonge mantelzorgers
 • Coach4U, coaches die jongeren tussen de 13 en 23 jaar oud een steuntje ij de rug bieden,
 • het bouwen en versterken van uw sociaal netwerk, bijvoorbeeld via Goed voor Elkaar, zodat u met elkaar in de wijk voor elkaar kunt zorgen en de onderlinge solidariteit wordt versterkt, 
 • een maatje om mee te wandelen, een spel te spelen, koffie te drinken, hulp bij financiën en administratie, of de digitale wereld te verkennen,
 • andere mensen ontmoeten bij u in de buurt, bijvoorbeeld bij 'Koekje erbij?',
 • het Contactpunt Eenzaamheid als u eenzaamheid ervaart bij uzelf of iemand in uw omgeving,
 • gezond en vitaal ouder worden en hoe u daarmee zelf actief aan de slag kunt zodat u betekenisvol mee kunt blijven doen in de samenleving,
 • sport- en beweegaanbod of culturele activiteiten bij u in de wijk of dorp,
 • zorg en hulp die kunnen bijdragen aan uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
 • praktische hulp, bijvoorbeeld om uw boodschappen te doen,
 • taalondersteuning, bijvoorbeeld bij Taalontmoetingen,
 • veerkrachtig samen beslissen om regie te hebben over de zorg in uw laatste levensjaren door een proactieve en tijdige zorgplanning,
 • (beginnende) dementie, hoe u dit kunt herkennen en hoe u hiermee om kunt gaan,
 • een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten,
 • zorg in de laatste levensfase, afscheid en rouw, en daarna ondersteuning door het Rouwloket bij alles wat komt kijken bij overlijden van een dierbare,
 • contact met ervaringsdeskundigen of lotgenoten om ervaringen te delen, voor een luisterend oor of het uitwisselen van praktische tips?

Wilt u graag in gesprek met iemand die u hulp of ondersteuning kan bieden? Of kennismaken met contacten uit ons netwerk? Bel of mail ons dan. Wij informeren, verbinden en versterken. Samen met u bespreken we de mogelijkheden die passen bij u, uw vraag én uw situatie en brengen u in contact met de juiste persoon of organisatie.

Als donderslag bij heldere hemel, van de ene op de andere dag, werd ik mantelzorger. Naast mijn baan zorg ik voor mijn zieke vrouw. Dat vind ik zwaar, lichamelijk maar ook geestelijk. Via het Knooppunt Informele Zorg ben ik in contact gekomen met mantelzorgondersteuning door het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Een luisterend oor, tips, persoonlijke aandacht en af en toe de vraag krijgen "Hoe gaat het met jou?". Dat doet veel met en voor iemand, in ieder geval voor mij.

- een mantelzorger -