Nieuws

Interessante ontwikkelingen, over informele ondersteuning en formele zorg, en nieuws van het Knooppunt Informele Zorg én van onze partners brengen we graag onder uw aandacht.

Het Leger des Heils wil taboe van eenzaamheid doorbreken

1 op de 10 Nederlanders heeft wel eens gevoelens van eenzaamheid. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een leegte voelt, mensen om je heen mist of je in de steek gelaten voelt. De coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen wil hier iets aan doen. Ook het Leger des Heils probeert het taboe op dit onderwerp te doorbreken en strijdt tegen dit probleem. Aalt Fikse, pionier bij het Leger des Heils, vertelt hoe ze dit aanpakken.

lees meer ››
Project Taalontmoetingen ondergebracht bij het Knooppunt Informele Zorg

Al ruim 12 jaar bestaat het project Taalontmoetingen. Vrijwilligers helpen anderstalige inburgeraars in gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek om de Nederlandse taal beter te beheersen. Dit doen ze vooral door de spreekvaardigheid samen te oefenen, in persoonlijke sessies of in een groepsbijeenkomst. Daarnaast wijzen de vrijwilligers anderstaligen de weg in de Nederlandse samenleving. Ze gaan bijvoorbeeld samen naar de markt om te ervaren hoe het hier is of ze lopen een rondje door het dorp om alle verkeersborden uit te leggen.

lees meer ››
Zuyd onderzoekt oorzaken en oplossingen eenzaamheid

Veel mensen ervaren gevoelens van eenzaamheid. Ook in Sittard-Geleen. De coalitie ‘Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen’ wil daar echt iets aan doen. Als actief partner van het eerste uur is Zuyd Hogeschool vooral nieuwsgierig naar waarom mensen zich eenzaam voelen en wat de mogelijke oplossingen zijn. Sabrina Keinemans van het lectoraat Sociale Integratie zou graag meer ontmoetingsplekken in de wijken en buurten zien.

lees meer ››
Feestelijke overname van De Brug door Knooppunt Informele Zorg

Op 3 november is op feestelijke wijze de overname van De Brug door het Knooppunt Informele Zorg gevierd. De bestuurders en wethouder Ivo Tillie van de Gemeente Sittard-Geleen spraken de genodigden toe en Marion Vromen, sociaal geriater en specialist ouderengeneeskunde bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg, gaf een inspirerende sessie over het thema dementie.

lees meer ››
Mantelzorgtest biedt inzicht in de impact van mantelzorg en verwijst naar passende ondersteuning

Sittard-Geleen en Heerlen zijn de eerste gemeenten in Limburg waarvan inwoners de online mantelzorgtest kunnen doen. De mantelzorgtest geeft een beeld van hoe zwaar een mantelzorger wordt belast. Mantelzorgers die de test invullen krijgen daarna praktische tips en een overzicht van (lokale) hulp bij zorg voor hun naaste.

lees meer ››
Burgerkracht Limburg tegen eenzaamheid

Iedereen kan wel eens een luisterend oor gebruiken. Of gewoon iemand die tijd voor je heeft en met aandacht naar je luistert. Maar sommige mensen hebben niemand om hun verhaal aan te vertellen. Deze mensen kunnen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Dat kan veel invloed hebben op het leven. Bij Burgerkracht Limburg merken ze dit ook. De organisatie is onderdeel van de coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen. Marja Veenstra, leidinggevende projectmanagers bij Burgerkracht Limburg, vertelt over het onderwerp ‘eenzaamheid’.

lees meer ››
Terugblik bijeenkomst 'Praat vandaag over morgen'

"We kunnen geen dagen aan het leven toevoegen maar samen wel leven geven aan de dagen”! Deze inspirerende woorden vormden de rode draad tijdens de bijeenkomst ‘Praat vandaag over morgen’. Op dinsdag 3 oktober gingen zorg- en welzijnorganisaties uit de regio 046 met 275 bezoekers het gesprek aan over de wensen en mogelijkheden van zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. Een thema dat niet altijd gemakkelijk is om te bespreken, maar des te belangrijker en waardevoller om vroegtijdig aan de orde te stellen.

lees meer ››
De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar

Eenzaamheid is nog steeds een groot probleem. Iedereen kan gevoelens van eenzaamheid ervaren. Dat merken ze ook bij de Zonnebloem. Dit is een organisatie die zich inzet voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die weinig of geen contact meer hebben met andere mensen. Een tijdje geleden is de Zonnebloem, afdeling Geleen, aangesloten bij de coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen. De voorzitter Peter Moulen vertelt over zijn ervaringen.

lees meer ››
KBO Limburg helpt mee in de strijd tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een probleem waaraan we samen met de coalitie ‘Samen sterk tegen eenzaamheid Sittard-Geleen’ iets willen doen. KBO Limburg is onderdeel van de coalitie. Zij komt op voor de belangen van alle senioren. Want ondanks dat eenzaamheid niet aan leeftijd is gebonden, zijn de cijfers over eenzaamheid onder senioren hoog. Van de 65-plussers voelt ruim de helft zich eenzaam. Bij mensen boven de 85 jaar geldt dat voor tweederde. Van die groep zit 16% zelfs in een sociaal isolement. Guus van Egdom, bestuurslid bij KBO Limburg, is lange tijd bezig geweest met een project rondom eenzaamheid onder senioren.

lees meer ››
Iedereen kan helpen bij eenzaamheid

Gevoelens van eenzaamheid kan iedereen overkomen. Van jong tot oud en in alle lagen van de samenleving. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. In Sittard-Geleen vinden we het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. We kijken vooral naar wat we samen hierin kunnen doen.

lees meer ››
Zelf regie houden met ‘Veerkrachtig Samen Beslissen’

Het Knooppunt Informele Zorg en het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek nemen deel aan het project 'Veerkrachtig Samen Beslissen'. Samen met een groot aantal partners in de (ouderen)zorg en diverse kennisinstellingen werken we aan verbetering van zorg aan ouderen in de laatste levensfase. Eigen regie en vroegtijdig beslissen over de invulling van de zorg in de laatste levensfase staan hierbij centraal. Wat wilt ú?

lees meer ››
Hoe sterk is uw netwerk?

Onze samenleving staat voor een grote uitdaging in de ouderenzorg: het aantal ouderen groeit en het aantal mantelzorgers neemt af. De overbelasting van mantelzorgers is groot en de verwachting is dat die alleen maar toeneemt. Om ouderenzorg kwalitatief, toegankelijk én betaalbaar te houden, wordt er steeds meer van mensen zelf én van hulp uit de omgeving gevraagd. Met de aanpak ‘Goed voor Elkaar’ wil Knooppunt Informele Zorg ervoor zorgen dat u goed en op tijd bent voorbereid op de toekomst.

lees meer ››
Ontmoeten in Wijkcentrum De Linde met ‘Koekje erbij?’

Sinds 1 maart vindt in Wijkcentrum De Linde in Lindenheuvel elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur ‘Koekje erbij?’ plaats. Dit initiatief is bedoeld voor iedereen die met iemand wil praten óf met aandacht naar iemand wil luisteren, een ervaring wil delen of gewoon een praatje wil maken over dagelijkse dingen.

lees meer ››
Rouwloket als wegwijzer voor ondersteuning nabestaanden

Bij een overlijden komt veel kijken. Naast het gemis en verdriet zijn er ook noodzakelijke praktische zaken die afgehandeld dienen te worden. Voor informatie, advies en emotionele ondersteuning na verlies van een dierbare kunt u als inwoner van de gemeente Sittard-Geleen sinds dit jaar terecht bij het Rouwloket.

lees meer ››