versterken
krachten bundelen
faciliteren
verbinden
adviseren
doorverwijzen
informeren
innoveren
aanjagen
Nieuws

Organisaties versterken is een van onze doelstellingen. Daarom brengen we interessante ontwikkelingen en nieuws van het Knooppunt Informele Zorg én van onze partners graag onder uw aandacht.

Inspirerende netwerkmiddag van het Knooppunt Informele Zorg

Inzet en versterking van informele zorg heeft veel aandacht. Het Knooppunt Informele Zorg wil hierover graag met betrokken organisaties van gedachten wisselen. Dat hebben we gedaan tijdens een netwerkmiddag op 14 maart jl. Ruim 40 aanwezigen deelden praktische ervaringen én behoeften met elkaar. Zij weten immers als geen ander hoe we samen de ondersteuning van de informele zorg (verder) kunnen versterken.

lees meer ››
Grote opkomst bij vervolgbijeenkomst in de Baandert over praktisch verbinden in de wijk

Uit de evaluatie van de eerste bijeenkomst in de Baandert bleek dat het thema “eenzaamheid” prioriteit heeft. Daarom was dit thema het uitgangspunt voor de vervolgbijeenkomst op dinsdag 29 januari jl. om elkaar nog beter te leren kennen en de samenwerking in de wijk verder vorm te geven. En ook deze keer was de opkomst weer bijzonder groot.

lees meer ››
Nieuwe naam voor Sensoor: De Luisterlijn

Op woensdag 12 december is de nieuwe naam van Sensoor onthuld. Voortaan heet de organisatie De Luisterlijn. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden onthulde de nieuwe naam in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum.

lees meer ››
Bereikbaarheid rondom de feestdagen

Het Knooppunt Informele Zorg is rondom de feestdagen zowel per e-mail maar ook telefonisch gewoon bereikbaar. Heeft u een vraag, tip of opmerking? Neem dan contact met ons op.

lees meer ››
Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek zoekt buurtbemiddelaars

Binnenkort kunnen inwoners van Beek, Sittard-Geleen en Stein gebruik maken van Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek. Getrainde bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen, zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Hierdoor kunnen inwoners het contact met elkaar herstellen en oplossingen bedenken. Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om te kunnen starten is Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek op zoek naar vrijwilligers.

lees meer ››
Succesvolle inspiratiesessie van het Knooppunt Informele Zorg

Mantelzorg, vrijwilligerswerk en zelfregie zijn onmisbaar in de huidige samenleving. Het Knooppunt Informele Zorg wil daarom graag betrokken organisaties bij elkaar brengen. Dat hebben we gedaan tijdens een inspiratiesessie op 19 november jl. Ruim 40 aanwezigen leerden elkaar (beter) kennen en deelden praktische ervaringen met elkaar. Zij weten immers als geen ander welke onderwerpen aandacht nodig hebben bij het verder versterken van de informele zorg.

lees meer ››
Felicitaties voor jubilerend HiP WM

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek (HiP WM) vierde onlangs hun 5-jarig bestaan. Tijdens hun jubileumfestiviteiten merkte Ben Ketelslegers, plaatscoördinator HiP WM, op dat het Knooppunt Informele Zorg een zeer gewaardeerde partner is.

lees meer ››
Mantelzorgondersteuning… wat is dat?

Steeds meer mensen zijn mantelzorger. En die verdienen goede ondersteuning. Maar wat houdt mantelzorgondersteuning in? Aan het woord zijn Ellen Kersten en Elly Pijls. Beiden zijn mantelzorgondersteuner bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.

lees meer ››
Succesvolle wervingscampagne nieuwe vrijwilligers De Brug

Het team van vrijwilligersorganisatie De Brug is enthousiast aan de slag gegaan met een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers in de wijk OudGeleen/Haesselderveld/Janskamperpark. Ook het Knooppunt Informele Zorg heeft de campagne onder de aandacht gebracht.

lees meer ››
Bijeenkomst Verbinden in de wijk groot succes

Om vanuit de formele zorg in de wijk de juiste weg naar de informele zorg te vinden, is niet altijd gemakkelijk. Hoe weet u als werker in de gezondheidszorg bij welke medewerker van welzijnswerk, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning of voorziening(en) van de gemeente u aan het goede adres bent? En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook.
Om hierover gezamenlijk van gedachten te wisselen, organiseerden we samen met huisartsenpraktijk De Baandert de bijeenkomst 'Praktisch verbinden in de wijk, hoe doen we dat samen?' op woensdag 26 september in De Baandert in Sittard.

lees meer ››
Promotiecampagne van De Brug

Onze samenwerkingspartner De Brug zet vrijwilligers in bij mensen die hinder ondervinden in hun dagelijks functioneren, bijvoorbeeld bij mensen met dementie. Dit doen zij naast de zorg die door professionele organisaties wordt geleverd.
Mensen die zelfstandig wonen en daarbij extra ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op een vrijwilliger van De Brug. Ook wil De Brug graag kennismaken met nieuwe vrijwilligers.

lees meer ››