versterken
krachten bundelen
faciliteren
verbinden
adviseren
doorverwijzen
informeren
innoveren
aanjagen
Onze inzet voor zorgprofessionals, beroepskrachten en organisaties

Het Knooppunt Informele Zorg levert continue inspanningen om de ondersteuning van de informele zorg te versterken en richt zich daarbij op drie pijlers: mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie. Dat omvat het onderling verbinden van (lokale) organisaties die informele zorgers ondersteunen, maar ook het verstevigen van de relatie met professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en WMO-consulenten en beroepskrachten werkzaam in bijvoorbeeld het sociaal werk. Door bijvoorbeeld beschikbare kennis en ervaring in kaart te brengen en te delen, de expertise van ervaringsdelers te ontsluiten, vrijwilligers- of mantelzorgorganisaties met elkaar in contact te brengen, door te verwijzen en deskundigheidsbevordering te coördineren en te faciliteren.

Onze inzet kenmerkt zich door een wijkgerichte en thematische aanpak, met aandacht voor Positieve Gezondheid. We informeren en verbinden, zetten onze expertise op specifieke thema's in en waar nodig verwijzen we door naar het informele, voorliggend veld. 
Een krachtige informele zorg biedt kansen in preventie. Bewustwording stimuleren en vroegtijdige, laagdrempelige inzet van informele zorg bevordert de kanskracht, betekenisvol meedoen in de samenleving en de kwaliteit van leven.

Wat de inzet van het Knooppunt in de praktijk betekent, kunt u lezen door op bovenstaande bollen te klikken. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag? Bel of mail ons dan. Persoonlijk, passend advies is onze leidraad.

Ik was onder de indruk van de grote opkomst en verbaasd om te zien, hoeveel mensen zich op een goede manier met het welzijn van de mensen in de wijk bezighouden. Als huisarts komen mensen met heel veel verschillende vragen naar mij toe, die kan ik niet altijd oplossen. Ik denk dat de patiënten die ik zie veel beter geholpen kunnen worden door samenwerking met alle goede mensen die ik nu op deze bijeenkomst heb ontmoet. Ik heb er zin in om afspraken te maken en de samenwerking te vergroten.

- Eline Becker, huisarts De Baandert -