versterken
krachten bundelen
faciliteren
verbinden
adviseren
doorverwijzen
informeren
innoveren
aanjagen
Nieuws
Informatiepunt Samen Sterk: hulpinitiatieven corona

De coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Toch zijn er ook lichtpuntjes in deze onzekere tijden; initiatieven van inwoners die kwetsbare mensen willen helpen, bijvoorbeeld door boodschappen te doen of een luisterend oor te bieden. Om mensen met een hulpvraag rechtstreeks in contact te brengen met mensen die hulp bieden, heeft de gemeente Sittard-Geleen samen met Partners in Welzijn, het Knooppunt Informele Zorg en MEE het Informatiepunt Samen Sterk opgezet. Het Informatiepunt Samen Sterk is op werkdagen tussen 9 en 12.30 uur en tussen 13 en 17 uur telefonisch bereikbaar via het nummer van Partners in Welzijn: 046-4575700.

Het overzicht van hulpinitiatieven op landelijk of provinciaal niveau, of direct in uw gemeente is beschikbaar op de website van Partners in Welzijn. Het overzicht wordt geregeld geactualiseerd. Meer weten? U kunt direct doorklikken naar:

Het Informatiepunt Samen Sterk brengt het aanbod en de vraag naar ondersteuningsmogelijkheden tijdens de coronacrisis bijeen. Het Informatiepunt is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten door derden.

Wilt u helpen?
Het Informatiepunt Samen Sterk brengt mensen die hulp nodig hebben, rechtstreeks in contact met bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners die hulp aanbieden. Ook zijn verschillende zorgpartners aan het Informatiepunt verbonden. Het aantal nieuwe initiatieven groeit bijna dagelijks en daarmee komen wellicht ook oplossingen in beeld die er nu nog niet zijn. Mensen die kunnen en willen helpen, zijn dan ook van harte uitgenodigd zich bij het Informatiepunt aan te melden. Dit kan telefonisch via  046-4575700 of door het online formulier op de website van Partners in Welzijn in te vullen.

Hulp en ondersteuning
Informele zorgorganisaties bieden onverminderd hulp en ondersteuning aan. Soms betreft het vanwege de coronacrisis een andere dienstverlening dan u mogelijk bent gewend. Heeft u vragen of hulp en/of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de betreffende organisatie of met het Knooppunt Informele Zorg.

Het Knooppunt Informele Zorg verbindt en versterkt

Goede samenwerking heeft veel voordelen. Niet alleen voor kwetsbare burgers maar ook voor degenen die zorg bieden. In onze participatiemaatschappij wordt steeds meer op informele wijze een beroep gedaan op mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Om hulp te kunnen bieden, moeten deze zorgers zich wel gesteund en erkend voelen. Door professionals die ook bij de zorg betrokken zijn, maar eveneens door bijvoorbeeld de gemeente.
Door hulp zo vroeg mogelijk in de directe omgeving goed te organiseren, kunnen we vaak erger voorkomen. Van de informele zorgers vraagt dit deskundigheid. Ze moeten oog hebben voor hun eigen mogelijkheden, hulpvragen zien en veranderingen in de situatie van de zorgvrager signaleren.

Gelukkig is ondersteuning van de zorgers vaak al goed geregeld. Om de ondersteuning te versterken is sinds 1 mei 2018 het Knooppunt Informele Zorg in de gemeente Sittard-Geleen operationeel.

Mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie

Het Knooppunt Informele Zorg richt zich op drie pijlers: mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie. Praktisch omvat dat het onderling verbinden van (lokale) organisaties die informele zorgers ondersteunen, maar ook het verstevigen van de relatie met professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en WMO-consulenten. Door bijvoorbeeld beschikbare kennis en ervaring in kaart te brengen en te delen, de expertise van ervaringsdeskundigen te ontsluiten, vrijwilligers- of mantelzorgorganisaties met elkaar in contact te brengen, door te verwijzen en deskundigheidsbevordering te coördineren en te faciliteren.

Prettig kennis te maken

Praktische vragen over informele zorg in het algemeen of over mantelzorg, (zorg)vrijwilligers of zelfregie in het bijzonder horen we graag. We gaan met plezier in gesprek zodat we samen naar bestaande of nieuwe oplossingen kunnen kijken of waar nodig doorverwijzen.
We stellen ons netwerk beschikbaar en leggen de gewenste of benodigde verbinding. Zowel tussen organisaties onderling als tussen de formele en informele zorg.

Blijf op de hoogte

Met een maandelijkse digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van interessante ontwikkelingen in het sociaal domein met bijzondere aandacht voor de informele zorg. Wilt u als eerste worden geïnformeerd? Meld u dan aan.

Uw mening telt

Het Knooppunt Informele Zorg verbindt, zowel tussen de informele zorg en mét de formele zorg. Om elkaar (beter) te leren kennen, organiseren we (netwerk)bijeenkomsten.
Heeft u een mening of ideeën daarover? Of wilt u meedenken? Laat het ons weten en neem contact met ons op.