25 juni 2021
25 juni: Dag van de Levensvragen

Herkennen professionals in de zorg en het sociaal domein levensvragen bij hun patiënten, cliënten en bewoners? Op 25 juni vindt de eerste Dag van de Levensvragen plaats om aandacht te vragen voor dit thema. Een goed moment om stil te staan bij wat levensvragen inhouden, hoe deze te herkennen en welke mogelijkheden er zijn om samen te werken.

Iedereen heeft levensvragen. Het zijn vragen die opspelen bij thema’s zoals ongeneeslijke ziekte, kwetsbaarheid door ouderdom en rouwverwerking. Voorbeelden van levensvragen zijn: Waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik nu verder? 
Wanneer mensen behoefte hebben hierover verder te praten, kunnen professionals in de zorg en het sociaal domein hen zelf ondersteunen of doorverwijzen naar een geestelijk verzorger.

Praat over levensvragen
Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven. Welke levens- of geloofsovertuiging men ook heeft. Iedereen kan een beroep doen op deze ondersteuning. Subsidie is beschikbaar, waardoor meerdere gesprekken kosteloos zijn voor mensen van 50 jaar en ouder, mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten en gezinnen met een kind (t/m 18 jaar) met een ernstige ziekte.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over dit thema, kunt u een e-mail sturen naar het Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek.
Meer informatie kunt u ook lezen op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek.

naar overzicht ››