versterken
krachten bundelen
faciliteren
verbinden
adviseren
doorverwijzen
informeren
innoveren
aanjagen
14 juni 2022
Beslissen over zorg in de laatste levensfase

Het Knooppunt Informele Zorg en het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek nemen deel aan het project Veerkrachtig Samen Beslissen. Samen met een groot aantal partners in de (ouderen)zorg en diverse kennisinstellingen werken we aan verbetering van de zorg aan ouderen in de laatste levensfase. Eigen regie en vroegtijdig beslissen over de invulling van de zorg in de laatste levensfase staan hierbij centraal.

Voor dit project zoeken we geïnteresseerden van 70 jaar of ouder die graag willen meedenken over het verbeteren van de zorg in de laatste levensfase.
Dit kan op twee manieren:

  • Via een online een vragenlijst (invullen duurt 5 minuten) op de website van Burgerkracht Limburg.
  • Door deelname aan een groepsgesprek (duur 2,5 uur) met 5 à 6 personen. Interesse kan men kenbaar maken via een online vragenlijst. Na invullen ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor de bijeenkomst. 
naar overzicht ››