8 oktober 2018
Bijeenkomst Verbinden in de wijk groot succes

Om vanuit de formele zorg in de wijk de juiste weg naar de informele zorg te vinden, is niet altijd gemakkelijk. Hoe weet u als werker in de gezondheidszorg bij welke medewerker van welzijnswerk, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning of voorziening(en) van de gemeente u aan het goede adres bent? En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook.
Om hierover gezamenlijk van gedachten te wisselen, organiseerden we samen met huisartsenpraktijk De Baandert de bijeenkomst 'Praktisch verbinden in de wijk, hoe doen we dat samen?' op woensdag 26 september in De Baandert in Sittard.

Gespreksleider Marianne Potting, lector Informele Zorg Zuyd Hogeschool, nam op inspirerende wijze de ruim 50 geïnteresseerde deelnemers aan de hand.
Op basis van (anonieme) praktijkcasuïstiek kenmerkend voor de wijk De Baandert, verkenden we welke bijdrage(n) iedereen kan en wil leveren en hoe we elkaars inbreng ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de wijk kunnen versterken. Ook bespraken we samen hoe we dat het beste kunnen realiseren binnen de druk van alledag.

De deelnemers blikken terug op een succesvolle bijeenkomst. Het vervolg wordt nader afgestemd, alsmede de thema's die aandacht behoeven. Een paar ervaringen delen we hieronder alvast met u.

"Ik was onder de indruk van de grote opkomst en verbaasd om te zien, hoeveel mensen zich op een goede manier met het welzijn van de mensen in de wijk bezighouden. Als huisarts komen mensen met heel veel verschillende vragen naar mij toe, die kan ik niet altijd oplossen. Ik denk dat de patiënten die ik zie veel beter geholpen kunnen worden door samenwerking met alle goede mensen die ik nu op deze bijeenkomst heb ontmoet. Ik heb er zin in om afspraken te maken en de samenwerking te vergroten."
- Eline Becker, huisarts De Baandert -

"Als Community Manager van Partners in Welzijn heb ik deze avond als zeer waardevol ervaren. In het samen met vrijwilligers en andere professionals kijken naar een casus zoals die vaak voorkomt in de wijk, is de behoefte aan elkaar kennen en verbinden weer duidelijk naar voren gekomen. Hoe fijn is het dan om te vernemen van de huisarts dat de aanwezigheid van onze (school) maatschappelijk werker in de praktijk al tot een goede aanvulling en samenwerking heeft geleid." 
- Miranda Werson, Community Manager stadsdeel 4 en 5, Partners in Welzijn -

naar overzicht ››