13 april 2023
Campagne ‘Samen sterk voor mantelzorg’ in Beek

Op maandag 3 april is in het gemeentehuis van Beek de postercampagne ‘Wie helpt mij als ik zorg voor iemand anders’ gepresenteerd. Met de campagne vragen Gemeente Beek en Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek meer aandacht voor de Beekse mantelzorger. De campagne werd door wethouder Thijs van Es van de Gemeente Beek en Astrid Vermeulen en Marjon Schmeetz van Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek feestelijk afgetrapt.

Bewust maken
Mantelzorgers hebben vaak niet door dat ze mantelzorger zijn. Zij ervaren de zorg die zij aan een ander geven als normaal. Pas als de zorg (te) zwaar wordt, dringt tot hen door dat langdurige mantelzorg er niet zomaar even wordt bijgedaan. De campagne ‘Wie helpt mij als ik zorg voor iemand anders’ moet daar verandering in brengen. Doel van de campagne is om mantelzorgers en hun omgeving er zo vroeg mogelijk van bewust te maken dat ze mantelzorger zijn. Daarnaast moet de campagne bijdragen aan meer naamsbekendheid voor Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek zodat mantelzorgers ook weten waar ze voor hulp terecht kunnen.  

Zichtbaar in gemeente Beek
Op de speciaal voor Beek ontworpen posters staan Beekse mantelzorgers van alle leeftijden. Zij zijn gefotografeerd op herkenbare plekken in de gemeente Beek. Iedere poster vertelt een eigen verhaal en wijst de mantelzorger de weg naar ondersteuningsmogelijkheden. De posters zijn zichtbaar op diverse openbare locaties in Beek.
Naast de posteractie ontwikkelde het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek ook een folder. In deze folder staat op welke vormen van ondersteuning Beekse mantelzorgers een beroep kunnen doen. De informatiefolder wordt op diverse openbare locaties verspreid en is verkrijgbaar bij zorgaanbieders en professionals die met mantelzorgers in aanraking komen.

Meer weten?
Heeft u vragen over mantelzorg, dan kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek via 046-4575700 of mantelzorg@piw.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.

naar overzicht ››