19 december 2022
Eenzaamheid, zullen we dat samen oppakken?

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Van jong tot oud en in alle lagen van de samenleving. Gevoelens van eenzaamheid hebben grote invloed op iemands leven. Ook in Sittard-Geleen voelen mensen zich eenzaam. Daar willen we écht iets aan doen! Samen met partners: Knooppunt Informele Zorg, Partners in Welzijn (PIW), Burgerkracht Limburg, KBO Limburg, MEE Zuid Limburg en Zuyd Hogeschool laten we graag zien wat er mogelijk is. Betsie Horrichs, sociaal werker bij PIW, bijt het spits af. Ze vertelt haar verhaal en wat PIW doet.

Ervaringsdeskundige
Betsie heeft dagelijks te maken met mensen die eenzaamheid ervaren en geeft trainingen om eenzaamheid tegen te gaan. “Op het gebied van eenzaamheid ben ik naast professional, ook ervaringsdeskundige. Als kind en adolescent ervaarde ik zelf gevoelens van eenzaamheid. Ik haalde goede resultaten op school en was een mondige meid als het op anderen helpen aankwam. Voor mijzelf kwam ik zelden op. Ik voelde me vaak treurig, leeg en eenzaam. Daar kwam pas verandering in toen ik mijn eigen waarden leerde kennen en bewust stilstond bij wat ik belangrijk vond. Toen pas werd ik echt een vriendin van mezelf.”

Eenzaamheid, hoe ziet dat eruit?
Betsie komt eenzaamheid op allerlei manier tegen. “Gevoelens van eenzaamheid komen in allerlei fases van het leven voor. Het is niet aan leeftijd gebonden. Het kan ontstaan als iemand gaat studeren of verhuizen. Maar ook als iemand z’n baan verliest, moeder of vader wordt, een dierbare verliest, gaat scheiden, mantelzorger wordt of in armoede leeft."

Wat doet PIW?
“De oplossing die PIW biedt is altijd maatwerk”, vertelt Betsie. “Als iemand zich meldt bij ons, dan wordt allereerst besproken wat de vraag precies is. Vervolgens wordt bekeken wat deze persoon nodig heeft. Voor de een is dat een cursus ‘Zin in Vriendschap’, voor de ander is dat deelnemen aan het maatjesproject, activiteiten van Wijksteunpunten, het doen van vrijwilligerswerk of iets anders. De oplossing zit altijd in de persoon zelf. Het begint bij goed luisteren naar wat iemand nodig heeft. Daarnaast heeft PIW een breed netwerk aan partners, dus er zijn tal van mogelijkheden.”

Wat kunt u doen?
Het belangrijkste advies van Betsie is simpel: “Zie je dat iemand in je omgeving worstelt met iets in zijn of haar leven, wacht dan niet af. Begin het gesprek. Een simpele ’Hoe gaat het met je?’ kan al veel voor iemand betekenen. Neem de tijd en stel je open, eerlijk en nieuwsgierig op. Geef geen mening, advies of oplossing, maar luister naar die persoon. Blijf doorvragen en vul het verhaal niet voor de ander in. Luisteren en er zijn voor iemand kan veel betekenen.”

Contactpunt Eenzaamheid 
Bent u eenzaam of kent u iemand die eenzaam is? Neem dan contact op via telefoonnummer 046 – 750 84 10 of stuur een e-mail naar contact@knooppuntinformelezorg.nl. Door ons grote netwerk zijn er veel mogelijkheden voor hulp. Wij zorgen ervoor dat u in contact komt met de juiste mensen die u verder helpen. We helpen u graag, u staat er niet alleen voor! 

Samen voor een Sittard-Geleen zonder eenzaamheid!

naar overzicht ››