26 november 2021
Extra BSO-opvang voor zorgmedewerkers per 29 november

MIK & PIW Groep richt met ingang van 29 november 2021 extra BSO opvangfaciliteiten in voor basisschoolkinderen van zorgmedewerkers die werken bij Maastricht UMC, Zuyderland, Meander, Envida, Vivantes, Sevagram, een huisartsenpraktijk of andere zorginstaties. Ook zorgmedewerker die hier tijdelijk werken, bijvoorbeeld als uitzendkracht, kunnen voor hun kind(eren) gebruikmaken van de extra BSO-opvang.
De extra BSO-opvang is gratis en ook toegankelijk voor kinderen van zorgmedewerkers die (nog) geen klant bij Spelenderwijs en/of MIK Kinderopvang zijn. Aanmelden kan online via het aanmeldformulier op de website van Spelenderwijs.
Wilt u dit bericht en de mogelijkheid onder de aandacht brengen van uw achterban?

Samen maken we het verschil
Onze regio staat voor een stevige uitdaging. Toenemende besmettingen, uitval van medewerkers, sluiting van scholen en kinderopvang, afschaling van de reguliere zorg, overvolle ziekenhuizen en agressie op straat. We weten niet hoelang het nog gaat duren en hoe we dit gaan volhouden, maar wat we wel weten is dat de nood hoog is. MIK & PIW Groep en Humankind dragen hun steentje bij door de zorgmedewerkers extra te ondersteunen. Niet door zelf aan het bed te staan, maar door te ontzorgen met extra kinderopvangmogelijkheid voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Ze bieden de kinderen op professionele wijze een afwisselend activiteitenprogramma en de mogelijkheid om online les te volgen. Dat doen ze kosteloos en ongeacht of ouders een contract hebben voor kinderopvang. Door te zorgen dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar MIK of Spelenderwijs kunnen brengen, kunnen zij zich focussen op wat onze regio hard nodig heeft: zorg met aandacht.

Het aanbod
MIK & PIW Groep biedt vanaf 29 november 2021 extra faciliteiten aan in Maastricht en Sittard. Humankind is voornemens om dit vanaf maandag 6 december 2021 aan te bieden in de regio Parkstad.

Wat? Kosteloos en afwisselend activiteitenprogramma.
Waarom? Om het zorgpersoneel te ondersteunen.
Voor wie? Voor kinderen in de basisschoolleeftijd van ouders die in de punt van de zorg werken.
Waar?
MIK & PIW Groep: BSO de Spiegel in Maastricht en BSO De Rode Loper in Sittard.
Humankind: een nog nader te bepalen locatie in Parkstad.
Tijden? Tussen 07.30 - 18.30 uur (vanaf 7 uur eventueel mogelijk in overleg)
Wanneer?
MIK & PIW Groep: vanaf maandag 29 november 2021
Humankind: vanaf maandag 6 december 2021
Hoe? Zorgmedewerkers in de regio Maastricht Heuvelland en Westelijke Mijnstreek die in de punt van de coronagerelateerde zorg werken, kunnen zich online aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Spelenderwijs. Zorgmedewerkers in de regio Parkstad kunnen hun contactgegevens, functie, werkgever en kinderopvangbehoefte per e-mail doorgeven via regiolimburgzuid@humankind.nl.

naar overzicht ››