13 november 2018
Felicitaties voor jubilerend HiP WM

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek (HiP WM) vierde onlangs hun 5-jarig bestaan. Tijdens hun jubileumfestiviteiten merkte Ben Ketelslegers, plaatscoördinator HiP WM, op dat het Knooppunt Informele Zorg een zeer gewaardeerde partner is.

HiP WM werkt met zo'n 60 vrijwilligers die de visie van HiP onderschrijven: iedereen die hulp nodig heeft helpen, ongeacht geloofsovertuiging of huidskleur. De hulp die wordt geboden, is laagdrempelig, kortdurend en gratis, en bedoeld voor mensen met weinig sociale contacten en weinig financiële middelen. Voorbeelden zijn eenzame mensen bezoeken, ze naar ziekenhuis of huisarts vervoeren, boodschappen doen en kleine klusjes in en om het huis uitvoeren.

Meer informatie over HiP WM leest u op hun website.

naar overzicht ››