29 november 2019
Grote opkomst bij 'Kennismaken in de wijk' in Oud Geleen

Om samen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers te behouden en waar mogelijk te vergroten, is het van belang dat iedereen die zich inzet om hieraan een steentje bij te dragen, elkaar ontmoet, kent en weet te vinden.  Daartoe organiseerde het Knooppunt Informele Zorg samen met Huisartsenpraktijk Oud Geleen op dinsdag 5 november een eerste bijeenkomst in Oud Geleen.

Elkaar echt leren kennen, begint met het juiste gezicht bij elke naam. Daarom is van de circa 70 aanwezigen bij binnenkomst een foto gemaakt. Het Knooppunt Informele Zorg maakt hiervan een smoelenboek dat ter beschikking wordt gesteld aan de aanwezigen.

Na een kort interview met Raymond Clement, bestuurder van MIK & PIW Groep, hebben 16 mensen de mogelijkheid benut om hun organisatie middels een korte pitch te presenteren. Organisaties uit zorg en welzijn, zowel uit de formele als informele zorg, stelden zich voor.
Daarna ging iedereen onderling in gesprek, om elkaar (nog beter) te leren kennen én om verbindingen te realiseren.  De ervaringen aan het einde van de avond waren groots:

  • "Ik heb vaak de tijd niet om uit zoeken wat er allemaal is aan informele zorg. Het is prettig om op deze manier mensen en hun organisaties te leren kennen."
  • “Mooi initiatief om gezichten te leren kennen en om anders naar elkaar te kijken."
  • "Bij elke pitch dacht ik… ohhh daar heb ik iemand voor die ik daar naar toe kan verwijzen."
  • "Ik heb veel mensen en organisaties leren kennen waarvan ik het bestaan niet wist; het is enorm waardevol om te weten wat er allemaal in de wijk is."

Unaniem concludeerden de aanwezigen dat we samen sterk zijn, maar dat we elkaar nog niet altijd adequaat weten te vinden. Een vervolg om elkaar weer te ontmoeten en de verbinding verder te versterken is dan ook zeer wenselijk. In het nieuwe jaar wordt daarom zeer zeker een vervolgbijeenkomst in de wijk georganiseerd.

naar overzicht ››