22 oktober 2019
Inspirerende kennissessie: 'Mythes over vrijwilligerswerk ontkracht'

Het Knooppunt Informele Zorg organiseert in 2019 samen met het Lectoraat Informele Zorg van Zuyd Hogeschool een vijftal kennissessies over informele zorg. Op 26 september vond de derde sessie plaats, met als thema ‘Het licht op vrijwilligers, 5 mythes over vrijwilligerswerk ontkracht”.

Marianne Potting, Lector Informele Zorg, leidde de bijeenkomst. Ze heeft de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen informele zorgverleners en professionals. Op interactieve wijze wil ze haar kennis delen en (nieuwe) inzichten verwerven.

Allereerst werd op interactieve wijze de kennis onder de deelnemers 'getoetst'. Vervolgens nam Marianne alle aanwezigen op inspirerende wijze mee in het ontkrachten van onderstaande vijf mythes.

  1. Er zijn steeds minder vrijwilligers
  2. Het zijn altijd dezelfden die het werk doen
  3. Vrijwilligerswerk doe je voor een ander
  4. Mensen willen zich niet meer binden
  5. Er is een tekort aan vrijwilligers 

We concluderen dat de rollen van vrijwilligers veranderen van traditionele naar nieuwe rollen. De verwachting én voorspelling is dat er in de toekomst (nog) meer vrijwilligers nodig zijn. Het is mede daarom raadzaam dat organisaties nadenken over een substantiële andere aanpak in het vrijwilligersbeleid. Het Knooppunt Informele Zorg denkt hierover graag met u mee.

De discussievraag: “Is vrijwilligerswerk nog wel houdbaar in het licht van professionalisering van vrijwilligerswerk en de beleidsdruk?” bracht vervolgens de dialoog goed op gang.

Aan het einde van deze kennissessie bleek dat er een grote behoefte is aan kennis over hoe om te gaan met vrijwilligers. Het Knooppunt Informele Zorg neemt dit onderwerp dan ook graag mee als verdiepingsthema voor de toekomst.

naar overzicht ››