20 maart 2019
Inspirerende netwerkmiddag van het Knooppunt Informele Zorg

Inzet en versterking van informele zorg heeft veel aandacht. Het Knooppunt Informele Zorg wil hierover graag met betrokken organisaties van gedachten wisselen. Dat hebben we gedaan tijdens een netwerkmiddag op 14 maart jl. Ruim 40 aanwezigen deelden praktische ervaringen én behoeften met elkaar. Zij weten immers als geen ander hoe we samen de ondersteuning van de informele zorg (verder) kunnen versterken.

Onze krachten bundelen door gezamenlijk aan de slag te gaan met het uitwisselen van deskundigheidsbevordering kan van grote toegevoegde waarde zijn. Ook het initiëren van een platform voor flexibel vrijwilligerswerk, naast de bekende en bestaande mogelijkheden van vrijwilligerswerk, is met belangstelling ontvangen. Behalve de meerwaarde zijn ook al aandachtspunten kenbaar gemaakt.

Na een kort intermezzo nam Hans Meex het woord; hij vertelde over zijn leven dat is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het verhaal over zijn ziekte én hoe hij daarmee omgaat, maakte indruk op alle aanwezigen.
Vervolgens gaf Matthijs Bosveld - een van de grondleggers van Mens Achter de Patiënt - een inkijk in mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs. Hoe kunnen we samen de verbinding tussen zorgvrager en medische wereld vormgeven? Mathijs heeft de aanwezigen bewust gemaakt van essentiële zaken, niet alleen met het oog op zorg maar ook wat betreft welzijn. Mensgericht werken verdient alle aandacht, overal!

De aanwezigen waren enthousiast; onderstaande reacties werden na afloop ontvangen.

"Het Knooppunt Informele Zorg heeft een inspirerende middag georganiseerd, die voor enthousiasme en inspiratie heeft gezorgd. Waarbij prachtige ideeën werden gepitched en de verbinding werd gemaakt tussen professionals en informele zorg. Deze middag had ik niet willen missen!"
Bianca Korsten-Jasper van Stichting Katharina Kasper

"De netwerkbijeenkomst was van grote waarde. Het samen brengen van alle spelers in Sittard-Geleen bracht een gedeeld ideaal voor mensgerichtheid in het zorg- en welzijnsdomein. In de verbinding ligt de sleutel; nu samen vooruit!"
Matthijs Bosveld, grondlegger Mens Achter de Patient

Het Knooppunt Informele Zorg wil als gids invulling geven aan thematisch werken rondom actuele vraagstukken. Waar wenselijk leggen we de verbinding tussen de informele en de formele zorg.
Wilt u meer weten over de inzet van het Knooppunt Informele Zorg of wilt u in contact komen met Mens Achter de Patiënt of met andere partners uit ons netwerk? Dan horen wij graag van u.

naar overzicht ››