3 september 2019
Lezingen over spiritualiteit door Kringenwerk W.M. Geleen

Kringenwerk Westelijke Mijnstreek organiseert in oktober een viertal lezingen met als thema 'Spiritualiteit als drijfveer voor menselijk handelen'. Alle lezingen vinden plaats in de Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9 in Sittard. Deelname kost € 5 per lezing, inclusief koffie/thee.

 1. Spiritualiteit en het menselijk handelen - inleiding sociale spiritualiteit op donderdag 3 oktober 19.30 - 21.30 uur.
  De eerste lezing heeft als thema “sociale spiritualiteit”. Welke spirituele overwegingen motiveerden mensen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het sociaal welzijn van mensen? 
  Herman Westerink is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is als docent godsdienstfilosofie verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij is auteur van verschillende boeken over spiritualiteit en heeft zich m.n. verdiept in de ‘sociale spiritualiteit’.

 2. Spiritualiteit en het menselijk handelen - levensvragen in de dagelijkse omgang op dinsdag 15 oktober 19.30 - 21.30 uur.
  In de tweede lezing van deze cyclus staan de levensvragen waar mensen in het dagelijks leven mee worstelen en een luisterend oor zoeken, centraal.
  Jelle Backhuis studeerde Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit met als specialisatie Geestelijke Verzorging. Hij werkt als geestelijk verzorger in de Ouderenzorg bij Zuyderland.

 3. Spiritualiteit en het menselijk handelen - spiritualiteit en persoonlijk handelen op dinsdag 29 oktober 19.30 - 21.30 uur.
  Deze tweede lezing in deze cyclus van vier geeft een inkijk  hoe een spirituele levensovertuiging kan doorwerken in het menselijk handelen.
  Kapitein Aalt Fikse is sinds 2018 gestationeerd in Brunssum en geeft van daaruit leiding aan de afdeling van het Leger des Heils in Limburg. 

 4. Spiritualiteit en het menselijk handelen - het domein van het vrijwilligerswerk op donderdag 14 november 19.30 - 21.30 uur.
  In de vierde lezing staat centraal dat de vragen naar de zin en betekenis van het leven en de mogelijke antwoorden die spiritualiteit daarop heeft of zoekt, leven in brede kring. Ook vrijwilligers in de zorg worden daarmee geconfronteerd. Welke handvatten kunnen we geven om met die vragen om te gaan?
  Ren Lantman studeerde theologie in Amsterdam en pastoraaltheologie in Nijmegen. In de eerste helft van zijn loopbaan was hij leraar godsdienst (VO) en docent godsdienstdidaktiek (UTP). In de tweede helft van zijn loopbaan was hij werkzaam als geestelijk verzorger in het ziekenhuis (Atrium, Heerlen) en voor mensen met een verstandelijke beperking  (Radar, Maastricht/Heerlen). Momenteel is hij in de derde fase van zijn loopbaan betrokken bij verschillende vrijwilligersorganisaties in de regio als vrijwilliger, bestuurslid (van THC De Brug en het Centrum voor Levensvragen) en als docent.
  

Aanmelden
Dat kan via de webstie www.kringenwerk.nl, per e-mail naar kringenwerkwm@gmail.com of telefonisch via 046-4432437.
Contactpersoon is Dick Haster: d.haster@home.nl

naar overzicht ››