1 september 2019
Na fusie is MIK & PIW Groep een feit

De stichtingen KiM en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één sterke organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, kunnen ze blijven werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk.

Onder de nieuwe groep vallen behalve de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang ook welzijnsorganisatie Partners in Welzijn en Ecsplore, dat zich richt op een gezonde, actieve leefstijl voor jong en oud en op Positieve Gezondheid. Daarnaast maken het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek en het Knooppunt Informele Zorg deel uit van de groep. Bekende namen

Alle organisaties blijven na de fusie zelfstandig en onder eigen naam hun dienstverlening voortzetten. Daarbij zullen ze wel steeds meer de samenwerking met elkaar opzoeken. Vroegsignalering, preventie, bouwen aan krachtige sociale netwerken en versterken van zelfredzaamheid zijn kernbegrippen in die integrale samenwerking. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inwoners in het werkgebied vergroten, hebben daarbij bijzondere aandacht van de medewerkers.

Open deur

Raymond Clement, de nieuwe bestuurder, motiveert het fusiebesluit: “Dat onze wereld verandert, is een open deur. Behoeften en wensen van mensen veranderen en zullen blijven veranderen. Dat vraagt om een andere inzet van onze mensen én een andere inrichting van ons werk. De fusie versterkt de integrale en preventieve inzet van alle organisaties. Door onze krachten te bundelen, kunnen we ons meer richten op het voorkomen van problemen.”

Bundeling van kennis en kunde

Medewerkers, medezeggenschapsorganen en partners staan positief tegenover de fusie. Door bundeling van kennis en kunde en door daadwerkelijk gebruik te maken van elkaars expertise en vaardigheden, neemt de kennis van individuele medewerkers en van teams toe.

Dit heeft uiteraard ook voordelen voor de inwoners in onze regio. Samenwerking in de kinderopvang waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de pedagogische functie van kinderopvang. Door efficiencyverbeteringen blijft kinderopvang betaalbaar en toegankelijk. Omdat ouders kinderopvang als laagdrempelig ervaren, heeft sociaal werk bovendien gemakkelijker toegang tot het netwerk rondom kind en gezin. Dit versterkt de vroegsignalering en de vroeghulp.

Werkgelegenheid

Op de fusiedatum is MIK & PIW Groep en haar verschillende stichtingen werkgever van ruim 800 medewerkers. De organisaties maken, gezien de aard van de dienstverlening, veel gebruik van parttimers.
De fusie als zodanig heeft geen invloed op de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Tevens zullen als rechtstreeks gevolg van de fusie geen gedwongen ontslagen vallen.

naar overzicht ››