1 augustus 2018
Promotiecampagne van De Brug

Onze samenwerkingspartner De Brug zet vrijwilligers in bij mensen die hinder ondervinden in hun dagelijks functioneren, bijvoorbeeld bij mensen met dementie. Dit doen zij naast de zorg die door professionele organisaties wordt geleverd.
Mensen die zelfstandig wonen en daarbij extra ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op een vrijwilliger van De Brug. Ook wil De Brug graag kennismaken met nieuwe vrijwilligers.

Door zorgvragen van burgers en vrijwilligers, liefst in dezelfde wijk, met elkaar te verbinden, kunnen meer mensen worden geholpen.
Medio augustus start De Brug in de wijken Oud Geleen, Haesselderveld en Janskamperpark een campagne om meer bekendheid te geven aan hun organisatie. Dit gebeurt door het verspreiden van flyers, posters en huis aan huis contacten. Ook verzorgt Streekomroep Start verschillende uitzendingen over De Brug. Deze worden vanaf 16 augustus uitgezonden en kunt u online bekijken.
De campagne wordt afgesloten met ludieke activiteiten tijdens de Kermisbraderie op 2 september in Oud-Geleen. In deze tijd waarin zoveel mensen eenzaamheid ervaren en aangewezen zijn op hulp van anderen hoopt De Brug van meerwaarde te kunnen zijn.
Heeft u ondersteuning nodig bij uw functioneren? Of wilt u zelf vrijwilliger worden?
In beide gevallen bekijkt De Brug wat ze voor u kan betekenen. Schroom niet, kom over de brug en neem contact op.
Dit kan telefonisch op werkdagen van 9 tot 13 uur via 046 - 458 10 66 of 24/7 per e-mail.
Meer informatie over De Brug leest u op hun website.

naar overzicht ››