16 maart 2023
Samenwerken aan een gezond en veilig Geleen-Zuid

Geleen-Zuid is een bijzondere wijk met veel uitdagingen. Verschillende organisaties én bewoners werken daarom samen om deze wijk gezond en veilig te maken. Er worden projecten georganiseerd voor iedereen die woont, werkt of om een andere reden betrokken is bij Geleen-Zuid. De ‘luuj’ zijn het belangrijkst, maar ook de inbreng van partners – zoals Sociaal Werk van MIK & PIW Groep – is onmisbaar om deze projecten realiseren.

Samen de schouders eronder zetten is kenmerkend voor alle betrokkenen in deze wijk. Het Laagland Theater met hun Zuidzone is een voorbeeldproject. Zij doet fantastische dingen samen met bewoners om buurtverbinding te versterken. Ook de Tuinen van Zuid is met ‘de wappertuin’ als groeiproject een mooi voorbeeld. Samen met bewoners van de flats richten zij de tuinen in. Ze kijken wat werkt en wat niet, en wisselen kennis en gedachten uit. Het is een soort van openlucht buurtgemeenschap met een groen karakter.

Partners in zorg en welzijn, zoals Knooppunt Informele Zorg en Huis van de Wijk Glana, streven naar gezonde en vitale inwoners in een gezond en veilig Geleen-Zuid. Zij realiseren bijvoorbeeld samen met ouderen dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en betekenisvol mee kunnen blijven doen. Verschillende activiteiten om gezond en vitaal ouder worden te bevorderen staan ook op de website van Vitaalin046.nl

De Zuidkamer: de centrale plek van Geleen-Zuid
Wilt u iets betekenen voor de wijk? Heeft u vragen over (wonen in) Geleen-Zuid of heeft u gewoon behoefte aan een kopje koffie en een praatje? Loop dan binnen bij de Zuidkamer in winkelcentrum Zuidhof. De Zuidkamer is dé plek waar u terechtkunt als inwoner van Geleen-Zuid. Er staan verschillende organisaties voor u klaar, zoals Partners in Welzijn. Zij houdt er bijvoorbeeld het Sociaal Plein spreekuur, om vragen over sociale voorzieningen, wetgeving en juridische ondersteuning te beantwoorden.

Bekijk het filmpje om te zien welke ontwikkelingen Geleen-Zuid doormaakt.

Woont u in Geleen-Zuid en wilt u op de hoogte blijven van alles wat er in deze wijk gebeurt of gaat gebeuren? Bezoek dan regelmatig de website van Ons Geleen-Zuid. Want luuj make Gelaen-Zuid!

naar overzicht ››