6 november 2018
Succesvolle wervingscampagne nieuwe vrijwilligers De Brug

Het team van vrijwilligersorganisatie De Brug is enthousiast aan de slag gegaan met een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers in de wijk OudGeleen/Haesselderveld/Janskamperpark. Ook het Knooppunt Informele Zorg heeft de campagne onder de aandacht gebracht.

Voorafgaand aan de campagne volgde het team een training verzorgd door Huis van de Sport Limburg. Uitgangspunt was een kleinschalige en persoonlijke campagne. Alle verenigingen in de wijk zijn vóór de aftrap geïnformeerd en om samenwerking gevraagd. Via Facebook zijn belangstellenden meegenomen in het voorbereidend proces. Wekelijks werden artikelen gepost over de stand van zaken. In een kort tijdbestek vonden verder nog tal van acties plaats:

  • in de wijk werden flyers bezorgd;
  • er zijn posters rondgebracht bij zoveel als mogelijk ondernemers;
  • er vond een huis aan huis actie plaats; in bepaalde straten in de wijk werd aangebeld en volgde een praatje over De Brug;
  • tijdens een flyeractie in het centrum werd winkelend en wandelend publiek aangesproken;
  • er is een advertentie geplaatst in het kermiskrantje;
  • er hebben interviews plaatsgevonden met vrijwilligers en cliënten van De Brug door 'de Limburger' en ten behoeve van de website 'Dat maakt Stein voor mij.

De campagne is afgesloten op de kermisbraderie in Oud Geleen op 2 september. Behalve de huiskamer van De Brug stond hier ook een Rad van Avontuur waaraan nieuwe vrijwilligers mochten draaien en een attentie ontvingen. Ook werd door de nieuwe potentiele vrijwilligers een hangslotje aan een raamwerk bevestigd, het symbool voor samenwerking en verbondenheid, onder toeziend oog van wethouder Leon Geilen van de gemeente Sittard-Geleen.

De Brug heeft tevens eigen beeldmateriaal gemaakt dat Streekomroep Start heeft gemonteerd tot een aantal uitzendingen over vrijwilligers en cliënten van De Brug. Dit filmpje is online te bekijken.

Al met al een inspirerende en inspannende periode, maar met een succesvol resultaat: met meer dan tien potentiele nieuwe vrijwilligers is De Brug in gesprek.

naar overzicht ››