2 oktober 2019
Uitbreidingen en vervolg van bijeenkomsten 'Verbinden in de wijk'

Veel mensen in zowel de formele als de informele zorg zetten zich dagelijks in om de zelfredzaam en zelfstandigheid van burgers te behouden en waar mogelijk te vergroten. Zo lang mogelijk, zelfstandig thuis wonen is het streven. Om dat samen mogelijk te maken, is het van belang dat iedereen die zich inzet om hieraan een steentje aan bij te dragen, elkaar ontmoet, kent en weet te vinden.
Maar hoe weet u als werker in de gezondheidszorg bij welke medewerker van welzijnswerk, pedagogisch werk, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning of voorziening(en) van de gemeente u aan het goede adres bent? En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook.

Daarom organiseert het Knooppunt Informele Zorg samen met huisartsen en huisartspraktijken bijeenkomsten in de wijk. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek om elkaar écht te leren kennen en samen te bouwen aan een goede samenwerking.
Daarbij staan verschillende vragen centraal. Wie ben ik en wat kan ik betekenen in de wijk? Wat kom ik tegen in 'mijn' wijk waarbij iets anders wordt gevraagd dan mijn eigen expertise? Bij wie kan ik dan terecht en hoe kan ik die persoon bereiken?
Op basis van (anonieme) praktijkcasuïstiek kenmerkend voor de wijk, verkennen we welke bijdrage(n) iedereen kan en wil leveren en hoe we elkaars inbreng ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de wijk (verder) kunnen versterken.

Onlangs hebben weer twee bijeenkomsten plaatsgevonden.

Dinsdag 24 september: eerste bijeenkomst 'Kennismaken in de wijk' in Geleen Centrum
Samen met huisartsenpraktijk Dirckx-Bergmans werd deze eerste bijeenkomst in Geleen Centrum georganiseerd. Zo'n 50 mensen waren aanwezig, leerden elkaar kennen en gingen met elkaar in gesprek over 'hun' wijk en welke problemen en vragen ze in hun werk of ondersteuning zoal tegenkomen. Iedereen was het erover eens dat deze eerste succesvolle bijeenkomst een vervolg moet krijgen.

Donderdag 26 september: vervolgbijeenkomst 'Kleur bekennen' in de Baandert
Precies één jaar na de eerste succesvolle bijeenkomst, hebben de ruim 40 aanwezigen samen de verbinding tussen de formele en informele zorg in de Baandert verder versterkt. Tijdens een korte terugblik op het eerste jaar werd besproken wat er in dat jaar allemaal is gedaan en bereikt in het kader van praktisch verbinden in de wijk. Aan de hand van kleine successen is zichtbaar waarop de nadruk moet worden gelegd. Samenwerking met andere partijen is een noodzaak, elkaar kunnen vinden en elkaars taal spreken ook. Tijdens de avond werd het gedachtegoed van Positieve Gezondheid als instrument ingezet om ‘kleur te bekennen’.
Na een korte introductie over de principes van Positieve Gezondheid en de toegevoegde waarde hiervan voor samenwerking in de wijk, zijn de zes dimensies kort middels een praktijkpitch toegelicht. Daarna bekenden alle aanwezigen kleur door in gesprek te gaan over een van de dimensies.
Verschillende onderwerpen en vragen passeerden de revue, zoals Wat doen we? Hoe vinden we elkaar? Waar ben jij goed in wat ik minder kan? Hoe werken we dan samen?
Per dimensie werd samen bekeken en besproken welke bijdrage en inbreng mogelijk is. Iedereen was het erover eens dat het belangrijk is om met mensen te kunnen schakelen die in de verschillende dimensies iets kunnen en willen betekenen. Mooi om te zien dat direct een aantal aanwezigen aanboden hierin een rol te willen spelen. 
Deze derde bijeenkomst krijgt in het nieuwe jaar wederom een vervolg.

naar overzicht ››