29 april 2019
Verbindende bijeenkomst in Geleen Zuid

In vervolg op het succesvolle project “Praktisch verbinden in de wijk, hoe doen we dat samen” in De Baandert, zijn we gestart met de uitrol naar andere stadsdelen.
Op woensdag 27 maart jl. heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden in stadsdeel 3, bij Medisch Centrum Kluis. Ruim 40 aanwezigen kijken terug op een succesvolle bijeenkomst waarbij iedereen positief was over het versterken van de verbinding tussen zorg en welzijn.

Huisarts Ron Woudstra heette alle aanwezigen van harte welkom en benoemde het belang van de verbinding tussen de formele en de informele zorg. Marianne Potting, Lector Informele Zorg van Zuyd Hogeschool, nam iedereen daarna op inspirerende wijze mee in de wereld van de informele zorg en de relatie tussen zorg en welzijn.
"Zorg en welzijn betreft verschillende culturen waardoor samenwerking soms uitdagingen biedt. Kennismaken begint met te veronderstellen dat de ander niet weet wat je doet," aldus Marianne.
Na deze, op vele fronten herkenbare inleiding van Marianne, zijn we groepsgewijs aan de slag gegaan met praktijk casuïstiek, samengesteld uit meerdere bronnen uit de wijk. We verkenden met elkaar welke bijdrage(n) iedereen kan en wil leveren.

Een aantal relevante conclusies en reacties willen we graag met u delen:

  • "Ik ken slechts de helft van de mogelijkheden die ik aan mijn gesprekstafel hoorde. Er blijkt dus veel meer te zijn dan ik dacht."
  • "In onze groep wisten we niet wie wat deed. De eerste vraag die we ons gesteld hebben is wat we van elkaar kunnen verwachten."
  • "Ik heb vanavond een eerste stap gemaakt om te leren bij wie ik terecht kan en/of naar wie ik kan doorverwijzen."
  • "Persoonlijk contact is helpend in de samenwerking."

De bijeenkomst bij MC Kluis was geen eenmalig initiatief, maar een start van een mooie en stevige samenwerking in de wijk. Voor iedereen gold in ieder geval dat de noodzaak van het elkaar (leren) kennen een fundament is om verder vorm te geven aan een succesvolle samenwerking. We nemen de wensen en reacties uiteraard mee richting de vervolgbijeenkomst.

naar overzicht ››