14 oktober 2019
Vervolgbijeenkomst 'Verbinden door elkaar te vinden' in MC Kluis/Geleen Zuid

Om samen de zelfredzaam en zelfstandigheid van burgers te behouden en waar mogelijk te vergroten, is het van belang dat iedereen die zich inzet om hieraan een steentje bij te dragen, elkaar ontmoet, kent en weet te vinden. Daarom organiseert het Knooppunt Informele Zorg samen met huisartsen en huisartspraktijken bijeenkomsten in de wijk.

Ongeveer 6 maanden na de eerste bijeenkomst in MC Kluis/Geleen Zuid hebben de ruim 30 aanwezigen tijdens de vervolgbijeenkomst op 2 oktober jl. de kennismaking en verbinding in de wijk verder verdiept. Deze keer waren we te gast in het Huis van de Wijk van Zorgcentrum Glana.

Elkaar echt leren kennen, begint met het juiste gezicht bij elke naam. Daarom is van iedereen bij binnenkomst een foto gemaakt. Het Knooppunt Informele Zorg maakt hiervan een smoelenboek dat ter beschikking wordt gesteld aan de aanwezigen.

Na een enthousiaste opening hebben 16 mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun organisatie middels een korte pitch te presenteren. Organisaties uit zorg en welzijn, zowel uit de formele als informele zorg, werden 'op de kist' voorgesteld.
Naar aanleiding van deze pitches ging iedereen onderling in gesprek, om elkaar nog beter te leren kennen én om verbindingen te realiseren.

Na deze wederom succesvolle bijeenkomst was iedereen het er unaniem over eens. "Samen zijn we sterk, maar we weten elkaar nog niet altijd voldoende te vinden. Een vervolg om elkaar (weer) te ontmoeten en de verbinding in de wijk en in de praktijk nog verder te versterken is dan ook voor eenieder zeer wenselijk."

naar overzicht ››