5 september 2022
Vrijwilligersorganisatie De Brug bestaat 25 jaar

In 1997 werd Thuishulpcentrale De Brug ‘geboren’. Nu 25 jaar later verbindt Vrijwilligersorganisatie De Brug vrijwilligers en cliënten in de gehele Westelijke Mijnstreek.

De Brug levert met de inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie een grote bijdrage om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. De vrijwilligers hebben de volledige aandacht voor de cliënt en helpen de cliënt, indien gewenst, letterlijk en figuurlijk over de drempel naar buiten. De inzet van de meer dan 150 vrijwilligers wordt gecoördineerd door een team van professionals. Het team waarborgt de kwaliteit en draagt zorg voor het opleiden en begeleiden van de vrijwilligers.

Dankzij de steun van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Beekdaelen kan De Brug zowel vrijwilligers als cliënten de aandacht geven die nodig is om ze (weer) te kunnen laten participeren in de samenleving.

De Brug richt zich op de volgende doelgroepen: netwerkversterking, dementie en de laatste levensfase (palliatieve terminale zorg). Vrijwilligers van De Brug worden opgeleid voor een doelgroep naar keuze.

Netwerkversterking
Vrijwilligers die als netwerkversterker worden ingezet, gaan in 2 jaar op een laagdrempelige manier samen met hun cliënt de mogelijkheden verkennen om nieuwe contacten te maken of huidige contacten te versterken die een positieve invloed hebben op het welzijn van de cliënt.

Dementie
Bij cliënten met dementie (en hun mantelzorgers) worden vrijwilligers voor onbepaalde tijd ingezet. In de praktijk is dit meestal totdat de cliënt naar een verzorgingstehuis gaat. Door de ondersteuning van zowel cliënt als mantelzorger spreken we hier ook van respijtzorg. De mantelzorger wordt ontlast op de momenten dat de vrijwilliger aanwezig is.

Laatste levensfase
De meeste ernstig zieke mensen kiezen er meestal voor zo lang mogelijk thuis te willen blijven, liefst tot aan het overlijden. Vaak lukt dat niet omdat de ondersteuning/zorg te zwaar wordt voor de familie. In deze fase kunnen 1 of meer vrijwilligers ondersteuning bieden aan cliënt en mantelzorgers. Ze zijn (wakend) aanwezig en kunnen een luisterend oor bieden. Niet in de thuissituatie maar binnen hospice Daniken en Vivantes worden ook vrijwilligers van De Brug ingezet voor mensen in de laatste levensfase.

Op 29 september a.s. staan we stil bij de afgelopen 25 jaar en blikken we vooruit naar de komende 25 jaar. We maken er een feestelijke gelegenheid van samen met de gemeenten, samenwerkingspartners, vrijwilligers, cliënten, bestuur, team en andere genodigden.

naar overzicht ››