1 april 2019
Vrijwilligersverzekering gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft een vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente. De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Ook stagiaires en mantelzorgers die minstens 8 uur per week voor een naaste zorgen, vallen onder deze verzekering. Voor vrijwillige brandweerlieden en politiemensen gelden speciale rechtspositieregelingen.

De vrijwilligers zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten, bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten en er geldt geen minimum aantal uren. Ook registratie of aanmelding bij de gemeente is niet nodig. De verzekering loopt via Centraal Beheer Achmea en dit is dan ook de partij die de schademelding afhandelt. De schade moet wel door de vrijwilligersorganisatie bij de gemeente gemeld worden.

De verzekering is vanzelfsprekend van toepassing tijdens het vrijwilligerswerk zelf, maar ook tijdens het vervoer van en naar een activiteit. De schademelder moet aan een aantal voorwaarden voldoen, die uitgebreid staan omschreven in Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden van de vrijwilligersverzekering. Hierin is onder andere een overzicht te vinden van de ongevallen die verzekerd zijn en een lijst met uitzonderingen.

Het is raadzaam om de voorwaarden goed door te nemen en relevante punten te communiceren naar de vrijwilligers. Bij inhoudelijke vragen kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met Centraal Beheer Achmea via 055-5798164 of vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl

De voorwaarden, het schadeformulier en meer informatie zijn beschikbaar op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

naar overzicht ››