16 maart 2023
Zelf regie houden met ‘Veerkrachtig Samen Beslissen’

Het Knooppunt Informele Zorg en het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek nemen deel aan het project 'Veerkrachtig Samen Beslissen'. Samen met een groot aantal partners in de (ouderen)zorg en diverse kennisinstellingen werken we aan verbetering van zorg aan ouderen in de laatste levensfase. Eigen regie en vroegtijdig beslissen over de invulling van de zorg in de laatste levensfase staan hierbij centraal. Wat wilt ú?

Gezond ouder worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het aantal ouderen en het aantal ouderen met zorgvragen neemt de komende jaren toe. Om ouderenzorg kwalitatief, toegankelijk én betaalbaar te houden, wordt zorg steeds meer in de omgeving van mensen zelf geleverd. Een goede samenwerking tussen de informele zorg en beroepskrachten is hierbij belangrijk: samen beslissen staat voorop.
Het Knooppunt heeft samen met Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek de taak om ouderen en hun mantelzorgers bewust te maken en te motiveren voor een proactieve zorgplanning. De voorkeur van de oudere is daarbij het uitgangspunt: de focus ligt vaak alleen op wat medisch mogelijk is qua behandeling, terwijl sommige mensen geen behandeling willen omdat dit een groot risico vormt voor hun kwaliteit van leven en zelfstandigheid.

In het project Veerkrachtig Samen Beslissen gaan (kwetsbare) ouderen en hun eerstelijns zorgverleners vroegtijdig met elkaar in gesprek over de keuzes voor toekomstige zorg. Zij beslissen samen welke zorg het best past bij wat zij belangrijk vinden, vanuit hun eigen beweegredenen. Van de tweedelijns zorgverleners krijgen ze informatie aangereikt over de te verwachten uitkomsten van behandelingen. Daarmee wordt ongewenste zorg voorkomen.

naar overzicht ››